2018 metų ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita…

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita..

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. kovo 31 d. I ketvirčio finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m kovo 31 d. duomenimis

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. birželio 30 d, II ketv. finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Parsisiųsti Adobe PDF Formatu