2021 metų ataskaitos

2021 m. I ketvirčio finansinių  ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaita 2021 1 ketv

Biudžeto įmokų ataskaita 2021 1 ketv

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketvirčio finansinė atskaitomybė

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m.  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkiniai