Korupcijos prevencija

KUR KREIPTIS SUSIDŪRUS SU KORUPCIJA

Pastebėjus korupcijos pasireiškimo tikimybę mūsų įstaigoje prašome informuoti įstaigos direktorių.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje veikia antikorupcinė telefono linija: 8 800 66 004 (nemokamas telefonas)

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) kontaktinė informacija pranešimui apie korupciją:

Visą parą veikiantis „karštosios linijos“ telefonas Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštas pranesk@stt.lt, faksas (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje.

 

Kviečiame pasižiūrėti STT parengtus antikorupcinius filmukus:

  – – –

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

 

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

 

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

 

BĮ “Paslaugos Neringai” korupcijos prevencijos priemonių planas

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

BĮ “Paslaugos Neringai” korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaita

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

 

BĮ “Paslaugos Neringai” 2018 metų korupcijos prevencijos programa

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Informacija atnaujinta: 2020-01-06

Už informaciją atsakingas: Direktoriaus pavaduotojas