Administracija

DANGUOLĖ SESELSKYTĖ
Įstaigos vadovas

Telefonas (8 698) 40 121

El.paštas danguole.seselskyte@paslaugosneringai.lt

 

ARTŪRAS VAIČIŪNAS
Direktoriaus pavaduotojas

Telefonas (8 682) 06 377

El.paštas arturas.vaiciunas@paslaugosneringai.lt

 

VIKTORIJA MEDEIKAITĖ
Specialistė

Telefonas (8 694) 17 284

El.paštas viktorija.medeikaite@paslaugosneringai.lt

Atsakinga už:
įstaigos personalo valdymą;
darbuotojų darbo grafikus;
įstaigos dokumentų tvarkymą.

 

VIKTORIJA BUDVYTYTĖ-BEDALIENĖ
Viešųjų pirkimų specialistė

Telefonas (8 620) 13 784

El.paštas viesieji.pirkimai@paslaugosneringai.lt

Atsakinga už:
įstaigos viešuosius pirkimus.

 

RITA KNYSTAUTIENĖ
Vyr. Buhalterė

Telefonas (8 698) 43 596

El.paštas rita.knystautiene@paslaugosneringai.lt

Atsakinga už:
įstaigos buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų ruošimą.

 

ČESLOVAS STONYS
Administratorius ūkio daliai

Telefonas (8 693) 25 040

El.paštas ceslovas.stonys@paslaugosneringai.lt

Atsakingas už:
Įstaigos ūkinių reikalų tvarkymą, priima Juodkrantės gyventojus jiems aktualiais klausimais.