Administracija

ARŪNAS MAŽEIKIS
Įstaigos vadovas

Telefonas (8 6) 867 7245

El.paštas arunas.mazeikis@paslaugosneringai.lt

 

VIKTORIJA MEDEIKAITĖ
Specialistė

Telefonas (8 6) 941 7284

El.paštas viktorija.medeikaite@paslaugosneringai.lt

Atsakinga už:
įstaigos personalo valdymą;
darbuotojų darbo grafikus;
įstaigos dokumentų tvarkymą.

 

VIKTORIJA BUDVYTYTĖ-BEDALIENĖ
Viešųjų pirkimų specialistė

Telefonas (8 6) 201 3784

El.paštas viesieji.pirkimai@paslaugosneringai.lt

Atsakinga už:
įstaigos viešuosius pirkimus.

 

DŽENETA PAULAITIENĖ
Vyr. Buhalterė

Telefonas (8 469) 52 646

El.paštas dzeneta.paulaitiene@paslaugosneringai.lt

Atsakinga už:
įstaigos buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų ruošimą.

 

ČESLOVAS STONYS
Administratorius ūkio daliai

Telefonas (8 6) 932 5040

El.paštas ceslovas.stonys@paslaugosneringai.lt

Atsakingas už:
Įstaigos ūkinių reikalų tvarkymą, priima Juodkrantės gyventojus jiems aktualiais klausimais.