Skelbiamas konkursas

Biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“ skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti

Įstaigos adresas – Taikos g. 45, LT-93127 Neringa, įstaigos kodas – 152729437 (skelbimo Nr. 58362).

Vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti ataskaitų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį; gerai išmanyti buhalterinį darbą, biudžetinių įstaigų, vietos savivaldos institucijų, poįstatyminių teisės aktų; mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Offise; gebėti organizuoti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu ir žodžiu.

 

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  3. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  4. Užpildytą pretendento anketą.

http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;583620.html

Dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2019 m. gegužės 29 d. įskaitytinai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 868757569 arba el. p.:  paslaugosneringai@gmail.com