Teisės aktai

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS NERINGOS SAVIVALDYBĖS BUTŲ ŪKIS PERTVARKYMO UIŽBAIGIMO IR NAUJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017 m. balandžio 20 d. Nr. T1-84

Parsisiųsti Adobe PDF formatu