Finansinės ataskaitos

2017 metai 

Finansinės būklės ataskaita

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2018 metų I ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita…

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita..

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. kovo 31 d. I ketvirčio finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m kovo 31 d. duomenimis

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2018 metų II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. birželio 30 d, II ketv. finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2018 metų III ketvirčio ataskaitos 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Parsisiųsti Adobe PDF Formatu

2018 metų IV ketvirčio ataskaitos 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės

Aiškinamasis raštas dėl 2018 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Parsisiųsti Adobe PDF Formatu

2019 metų I ketvirčio ataskaitos 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2019 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2019 metų II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2019 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

2019 metų III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl 2019 m. III ketvirčio finansinės atskaitomybės

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2019 metų IV ketvirčio ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita

https://www.paslaugosneringai.lt/wp-content/uploads/2020/06/2019-m.-FA-aiskinamasis-rastas.pdf

https://www.paslaugosneringai.lt/wp-content/uploads/2020/06/2019_12_31-FA-rinkinys.pdf

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Informacija atnaujinta 2020-06-04

Už informaciją atsakingas: Vyriausiasis buhalteris