Planavimo dokumentai

Informacija rengiama

BĮ “Paslaugos Neringai” vadovo 2017 metų ataskaita:

https://www.paslaugosneringai.lt/wp-content/uploads/2020/01/PN-vadovo-2017-ataskaita-Nr.T1-54.docx

BĮ “Paslaugos Neringai” vadovo 2018 metų ataskaita:

https://www.paslaugosneringai.lt/wp-content/uploads/2020/01/PN-vadovo-2018-ataskaita-Nr.T1-85.docx

BĮ “Paslaugos Neringai” vadovo 2019 metų ataskaita:

Nr.+T1-78+BĮ.P.N.+2019+m.+veiklos+ataskaita

BĮ “Paslaugos Neringai” vadovo 2020 metų ataskaita:

Paslaugos+Neringai+2020+ataskaita

BĮ “Paslaugos Neringai” vadovo 2021 metų ataskaita:

2021 m veiklos ataskaita

Informacija atnaujinta: 2022-04-22

Už informaciją atsakingas: Direktoriaus pavaduotojas