DARBO SKELBIMAI

Siūlo darbą

Biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“ sezoniniam darbui reikalingi:

 • valytojai (paplūdimių, teritorijų, tualetų valymui).

Yra galimybė apgyvendinti.

Reikalavimai

 Atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas.


 

TEISININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis

 • Įstaigai kylančių teisinių rizikų vertinimas bei jų valdymo priemonių siūlymas;
 • Įstaigos vadovo konsultavimas teisiniais klausimais;
 • paklausimų, skundų nagrinėjimas, išvadų, atsakymų rengimas;
 • teisinių aspektų koordinavimas, įstaigos darbuotojų konsultavimas;
 • įsakymų, taisyklių, tvarkų, nuostatų, pavyzdinių formų ir kitų įstaigos vidaus dokumentų, susijusių su įstaigos veikla, rengimas;
 • įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir atlikimas, kontroliavimas, kaip laikomasi įstaigos viešųjų pirkimų taisyklių ir viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, analizavimas, vertinimas ir rengimas;
 • asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymosi Įstaigoje įgyvendinimas.

 

Reikalavimai

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties, išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir viešuosius pirkimus, darbo santykius, asmens duomenų apsaugą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, sutarčių rengimo principus;
 • žinoti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką ir sprendimų būdus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius civilinius teisinius santykius, viešuosius pirkimus, viešųjų paslaugų teikimą, biudžetinių įstaigų veiklą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

Prašymus galima teikti per Valstybės tarnybos portalą iki 2020 m. kovo 18 d.

Nuoroda į darbo skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/teisininkas-322;636250.html

Informacija apie darbo pobūdį ir sąlygas teikiama adresu Taikos g. 45, Neringa arba

mob. tel. Nr. 868757569.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-06

Už informaciją atsakingas personalo specialistas