Naujienos

 

PRANEŠIMAS

Dėl biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-132 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą „Komunalinio turto valdymas“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga:

  1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“;
  2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;
  4. juridinio asmens kodas – 305727145;
  5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga:

  1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“;
  2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;
  4. juridinio asmens kodas – 152729437;
  5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ savininkas – Neringos savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Neringos savivaldybės taryba.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ teisės ir pareigos perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“ jos pakeistų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

Iki 2023 m. spalio 1 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir po reorganizavimo pasibaigsianti biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Su Reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeistų nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti nuo 2023 m. birželio 28 d. biudžetinių įstaigų interneto svetainėse www.ktvaldymas.lt ir www.paslaugosneringai.lt bei jų buveinės adresu Taikos g. 45, Neringa.

Biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“, kodas 152729437

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.

Buveinės adresas: Taikos g. 45, Neringa.

Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

Komunalinio+turto+valdymas+ir+Paslaugos+Neringai+reorganizavimo+aprasas 2023 06 26-s0628-1

Ugniagesių šventė Juodkrantėje

Savo profesinę šventę Juodkrantės ugniagesiai šventė kartu su savo bendruomene. Šv. Floriono dieną idėjos iniciatoriai į miestelio aikštę atvyko su savo technika. Susidomėjusių buvo gausu, o ypač aktyvūs buvo mažiausieji  gyventojai. Linksmai ir energingai domėjosi technika, kalbino ugniagesius. Labai svarbu buvo ir naujiems mūsų savivaldybės gyventojams, nuo karo pasitraukusiems ukrainiečiams. Tokios šventės suartina bendruomenę ir leidžia geriau suprasti kiekvienos profesijos svarbą ir indėlį į mūsų saugų gyvenimą.

Ačiū už tokią gražią iniciatyvą, nuoširdžiai sveikiname ugniagesius su Profesine švente – šv. Florijono diena ir linkime visiems saugumo ir taikos.

 

Neringoje bus švariau, gražiau ir tyliau. Seną techniką palaipsniui keis modernūs elektromobiliai.

Daugeliui Neringos gyventojų labai svarbi graži ir jaukiai sutvarkyta miesto aplinka. Ja rūpinasi tiek patys gyventojai tiek miesto komunalininkai. Norėdami geriau bei švariau atlikti šias užduotis nuo kovo 2 dienos komunalininkai pradės naudoti naujausią techniką. Tai elektromobiliai skirti teikti komunalines paslaugas. Kaip teigė gamintojų atstovai tai viena iš moderniausių įrangų pasaulyje. Goupil G4 – tai kompaktiškas 100% elektra varomas „sunkvežimis“, turintis daugybę panaudojimo galimybių pritaikant įvairius antstatus pagal kliento poreikius. Goupil priklauso visame pasaulyje žinomai POLARIS grupei. Goupil G4 modelis gali vežti daugiau nei 1200kg. krovinį. Priklausomai nuo pasirinktos baterijos vienu įkrovimu galintis nuvažiuoti iki 135km. Dėl trumpos ratų bazės automobilis labai manevringas, o jo plotis tik 1200mm. – puikiai tinka siauriems pravažiavimams, šaligatviams ar dviračių takams. Anksčiau naudoti kiek gremėzdiški, triukšmingi automobiliai, kurie nepatogiai užtverdavo ir trukdydavo judėjimą, bus vis mažiau ir mažiau naudojami. Galiausiai juos pakeis naujausia moderni, ekologiška technika.

Ji visiškai nekelia triukšmo. Anaiptol, kad informuoti aplinkinius, judėdamas Groupil G4 specialiai skleidžia malonius muzikos garsus. Nuo šiol Neringos gyventojus ir atvykstančius poilsiautojus mažiau trikdys skleidžiamas technikos garsas ir nebus teršiama trapi ir unikali gamta. Pirmasis modernusis transportas bus perduotas mūsų šaunioms merginoms besirūpinančioms želdynais ir mūsų miesto grožiu! Tikimės visi kartu pasidžiaugsime ir pasigėrėsime mūsų modernėjančiu kraštu.

Saugokime ir mylėkime savo kraštą!

Naujasis Groupil G4.

Palyginimui įdedame nuotraukas su nauja ir senąją, garbingai mums tarnavusia technika: