Naujienos

Su Šventom Velykom.       Ramybės ir laimės Jūsų namams.
Neringos gyventojų ir svečių dėmesiui.
Pastebėję sulaužytą suoliuką, nesutvarkytą viešąją erdvę, neveikiantį gatvės šviestuvą ar kitą problemą, gyventojai ir Neringos svečiai nuo šiol apie ją kviečiami pranešti telefono numeriu +370 688 88519.
Visus gyventojų ir kurorto svečių pastebėjimus dėl švaros, tvarkos, slidžių kelio ruožų, gedimų, susijusių su gatvių bei pėsčiųjų takų apšvietimu bei kitas problemas viešosiose, Neringos savivaldybei priklausančiose, erdvėse nuo šiol registruos Biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“.
Pranešimai bus registruojami visą parą, septynias dienas per savaitę – 24/7.
Kaip informuoja Paslaugos Neringai, registratūros pagrindinė užduotis – užregistravus pranešimą, jį perduoti atsakingiems asmenims vykdymui. Taip bus siekiama, kad reagavimo ir problemos sprendimo laikas būtų kuo trumpesnis ir gyventojai patirtų kuo mažiau nepatogumų.
Jei pastebėjote problemą, kviečiame nedelsiant apie ją informuoti telefonu +370 688 88519.
Apie skubių sprendimų nereikalaujančias problemas kurorto gyventojai ir svečiai taip pat gali pranešti el. paštu info@paslaugosneringai.lt.
Paslauga teikiama visoje Neringos savivaldybės teritorijoje.

Neringoje viešų erdvių apšvietimas bus atjungtas nuo  nuo 24:00 iki 06:00.

Siekiant sunaudoti kuo mažiau elektros energijos, Neringoje vėlyvos nakties metu bus išjungiamas gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ženkliai išaugusias elektros energijos tiekimo kainas – sausio 5-ąją brangiausios kilovatvalandės kaina siekė 1,78 Eur su PVM.

Neringos gatvių apšvietimui įprastomis kainomis per metus iš viso išleidžiama apie 100 tūkst. Eur. Esant keliolika kartų didesnėms elektros tiekimo kainoms, skaičiuojama, kad tokia suma Neringos savivaldybės biudžetui atsieitų kas mėnesį. Įvertinus tai, būtina imtis priemonių, kad didėjančios išlaidos nepaliestų kitų mums svarbių gyvenimo sričių.

Neringos savivaldybė priėmė sprendimą kurorto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą kasnakt išjungti nuo vidurnakčio iki 6 valandos ryto.  Kiek ilgai toks sprendimas bus įgyvendinamas priklausys nuo elektros tiekimo kainų.

Sutaupyti leidžia ir kitos Neringos savivaldybės įgyvendintos priemonės – atsinaujinančią energiją jau naudoja dauguma Neringos savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės administracija. Nuosekliai atnaujinamas ir gatvių apšvietimas, senąsias lemps keičiant į LED. Planuojama, kad artimiausiu metu tokie darbai pasieks Pervalką, kur bus atnaujinami šios gyvenvietės šviestuvai.

Neringos savivaldybė tikisi kurorto gyventojų ir svečių supratingumo ir palaikymo įgyvendinant sprendimą nakties metu išjungti kurorto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą. Visuomet esame atviri argumentuotoms diskusijoms bei pasiūlymams.

 

PRANEŠIMAS

Dėl biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-132 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą „Komunalinio turto valdymas“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga:

  1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“;
  2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;
  4. juridinio asmens kodas – 305727145;
  5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga:

  1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“;
  2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;
  4. juridinio asmens kodas – 152729437;
  5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ savininkas – Neringos savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Neringos savivaldybės taryba.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ teisės ir pareigos perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“ jos pakeistų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

Iki 2023 m. spalio 1 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir po reorganizavimo pasibaigsianti biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Su Reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeistų nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti nuo 2023 m. birželio 28 d. biudžetinių įstaigų interneto svetainėse www.ktvaldymas.lt ir www.paslaugosneringai.lt bei jų buveinės adresu Taikos g. 45, Neringa.

Biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“, kodas 152729437

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.

Buveinės adresas: Taikos g. 45, Neringa.

Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

Komunalinio+turto+valdymas+ir+Paslaugos+Neringai+reorganizavimo+aprasas 2023 06 26-s0628-1

Ugniagesių šventė Juodkrantėje

Savo profesinę šventę Juodkrantės ugniagesiai šventė kartu su savo bendruomene. Šv. Floriono dieną idėjos iniciatoriai į miestelio aikštę atvyko su savo technika. Susidomėjusių buvo gausu, o ypač aktyvūs buvo mažiausieji  gyventojai. Linksmai ir energingai domėjosi technika, kalbino ugniagesius. Labai svarbu buvo ir naujiems mūsų savivaldybės gyventojams, nuo karo pasitraukusiems ukrainiečiams. Tokios šventės suartina bendruomenę ir leidžia geriau suprasti kiekvienos profesijos svarbą ir indėlį į mūsų saugų gyvenimą.

Ačiū už tokią gražią iniciatyvą, nuoširdžiai sveikiname ugniagesius su Profesine švente – šv. Florijono diena ir linkime visiems saugumo ir taikos.

 

Neringoje bus švariau, gražiau ir tyliau. Seną techniką palaipsniui keis modernūs elektromobiliai.

Daugeliui Neringos gyventojų labai svarbi graži ir jaukiai sutvarkyta miesto aplinka. Ja rūpinasi tiek patys gyventojai tiek miesto komunalininkai. Norėdami geriau bei švariau atlikti šias užduotis nuo kovo 2 dienos komunalininkai pradės naudoti naujausią techniką. Tai elektromobiliai skirti teikti komunalines paslaugas. Kaip teigė gamintojų atstovai tai viena iš moderniausių įrangų pasaulyje. Goupil G4 – tai kompaktiškas 100% elektra varomas „sunkvežimis“, turintis daugybę panaudojimo galimybių pritaikant įvairius antstatus pagal kliento poreikius. Goupil priklauso visame pasaulyje žinomai POLARIS grupei. Goupil G4 modelis gali vežti daugiau nei 1200kg. krovinį. Priklausomai nuo pasirinktos baterijos vienu įkrovimu galintis nuvažiuoti iki 135km. Dėl trumpos ratų bazės automobilis labai manevringas, o jo plotis tik 1200mm. – puikiai tinka siauriems pravažiavimams, šaligatviams ar dviračių takams. Anksčiau naudoti kiek gremėzdiški, triukšmingi automobiliai, kurie nepatogiai užtverdavo ir trukdydavo judėjimą, bus vis mažiau ir mažiau naudojami. Galiausiai juos pakeis naujausia moderni, ekologiška technika.

Ji visiškai nekelia triukšmo. Anaiptol, kad informuoti aplinkinius, judėdamas Groupil G4 specialiai skleidžia malonius muzikos garsus. Nuo šiol Neringos gyventojus ir atvykstančius poilsiautojus mažiau trikdys skleidžiamas technikos garsas ir nebus teršiama trapi ir unikali gamta. Pirmasis modernusis transportas bus perduotas mūsų šaunioms merginoms besirūpinančioms želdynais ir mūsų miesto grožiu! Tikimės visi kartu pasidžiaugsime ir pasigėrėsime mūsų modernėjančiu kraštu.

Saugokime ir mylėkime savo kraštą!

Naujasis Groupil G4.

Palyginimui įdedame nuotraukas su nauja ir senąją, garbingai mums tarnavusia technika: